New to us? Newydd i ni?


welcomecroeso bach


Welcome! Croeso!

Whether you've just moved to the area, or have lived here all your life, we hope our website helps you to find everything you want to know about us. 

Os dach chi'n newydd i'r ardal 'ma, neu wedi bod yma ers talwm - gobeithio bod chi'n gallu ffeindio popeth dach chi eisiau gwybod amdanom ni fan hyn.

 

New to church altogether? Just want to know more about the Christian faith? 

There's a warm welcome for you every week, feel free to contact us if you do have questions, we'll be happy to help. You can read our 'about' page too. 


  

When & where?   Pryd a lle? 

We meet every Sunday at 10.30am.  Plenty of parking is available. 

Dan ni'n cyfarfod pob Dydd Sul 10.30 y.b fan hyn...  Digon o lefydd parcio ar gael. 

 

Canolfan Cae Cymro (Village Community Hall)
Clawddnewydd
Nr Rhuthun
Denbighshire / Sir Ddinbych
LL15 2ND

 

You can see a map on our contact us page

 

What should I expect?   Be' ddylwn i'n disgwyl?

We're always happy to meet new people, and visitors to us. We have an informal structure but the morning service usually takes the pattern of Story-Telling, Worship, Breaking of Bread and Prayer, and Teaching from the Bible.  The teaching time is aimed at 20 minutes with 10 minutes of discussion time either within or at the end of the talk. Once a month and throughout August we have an all-age service called 'Allsorts' where hopefully there is a little something for everyone! Tea, coffee and biscuits are served after the service where there is plenty of time to meet new people and ask more questions.

Rydym hapus i gyfarfod pobl newydd, ac ymwelwyr hefyd. Mae ein gwasanaethau yn anffurfiol, ond rydym fel arfer yn rhedeg y bore efo amser i addoli, cael cymun, ac i ddweud storis. Bydd 'na bregeth pob wythnos am 20 munud gydag fel arfer 10 munud i sgwrsio ac ymateb. Unwaith y mis, a thrwy gydol mis Awst rydym cael gwasanaeth 'Allsorts' i bob oedran lle gobeithio bydd 'na rywbeth bach i bawb!
Lluniaeth ysgafn fydd ar gael ar ol y gwasnaeth. Digon o amser i sgwrsio, gofyn ychydig o gwestiynau ac wrth cwrs, dod i nabod ni'n well
.
 

 

What about children and youth?  Be' am y plant a phobl ifanc?

 

We run a specific program just for children and young people. Most weeks the children stay with their parents at the start of the service as we worship (sing songs!) together for the first part of the morning. Someone will usually announce when the children need to go to their respective programs. If it's your first time, you will need to go with your children and register them.

Rydym yn cynnal rhaglen benodol ar gyfer plant a phobl ifanc. Fel arfer, dyn ni i gyd yn addoli efo;n gilydd i ddechrau, a wedyn mae''r plant  a phobl ifanc yn mynd allan i'w grwpiau penodol. Bydd rhywun yn esbonio yn ystod y bore! Os dach chi'n dod am y tro cyntaf, ewch efo'ch plant i'w cofrestu diolos gwelwch chi'n dda. 

 

Once a month we have our 'Allsorts' service, it's the 1st Sunday of the month. Come along for an all-age service with worship and teaching, hopefully with a little something for everyone. 

Unwaith y mis rydym yn cynnal gwasanaeth 'Allsorts', ar y cyntaf Dydd Sul pob mis. Dewch ymlaen ag ymuno â ni efo addoli, pregeth bach syml, gobeithio bydd 'na rywbeth bach i bawb

Our aim is to make sure every child can be themselves in a safe and welcoming environment. Our children's workers are DBS checked and we have safeguarding procedures in place, we take our responsibility for the safety of children and young people very seriously.
We want the kids to have great fun whilst learning more about Jesus and meeting with Him.

Rydym ni eisiau'r plant cael hwyl yn dysgu am Iesu, a dod i nabod yr Arglwydd yn well. 
 

 

 
If you have any questions about the programmes or want to know more about bringing your kids along on a Sunday then please email us or fill in our Contact Us form.   

Os oes gynnych chi unrhyw gwestiwn am ein rhaglenni, neu os dych chi eisiau gwybod mwy am ddod â'ch plant chi ar ddydd Sul, ebostiwch ni neu llenwch y Ffurflen Gyswllt. 

 

For more information about what happens in the children's work please visit the relevant age groups for you under church life.

  
 

 

Please feel free to contact us.
Cysylltwch â ni
 os gwelwch chi'n dda. 


If you want to know who works in the church office, check out our Staff and Leadership page.

Os dach chi eisiau gwybod pwy sy/n gweithio yn ein swyddfa, gweler linc 'Staff' yma