Sunday morning Bore Sul

Welcome Croeso cynnes i chi

Coming up...THIS SUNDAY.... Dod yn fuan....DYDD SUL 'MA...
Church pic 1The whole church meets every Sunday at 10:30am in the Canolfan
(Community Hall), in 
Clawddnewydd, Nr Ruthin, Denbighshire, LL15 2ND.   

There is on-site parking available. 

Mae'r eglwys gyfan yn cyfarfod pob dydd Sul, 10:30yb yng Nghanolfan Cae Cymro, Clawddnewydd.

We have a contemporary feel to our worship, which is led by various musicians and every meeting can have a slightly different 'flavour' to it.
 
Services and speaking are generally in English but we seek to worship in the heart language of the congregation; we worship through both Cymraeg and English, often singing in the two languages at the same time! We believe that God has always got something to say to us from His Word, so we spend time listening to what he has to say through relevant preaching and teaching that is always rooted in the life changing message of the Gospel.

Mae gwasanaethau a'r neges yn gyffredinol yn Saesneg ond rydym yn addoli yn y ddwy iaith; yn aml yn canu yn y ddwy iaith ar yr un pryd! Credwn fod Duw bob amser efo rhywbeth i'w ddweud i ni drwy Ei Air, felly rydym yn treulio amser yn gwrando ar yr hyn sydd ganddo i'w ddweud drwy bregethu ac addysgu perthnasol sydd bob amser wedi ei wreiddio yn neges yr Efengyl. 
 

Allsorts

Click on the logo for more information about our services on the 1st of every month and throughout August.
Cliciwch y logo am fwy o fanylion am ein gwasanethau unwaith y mis, a thrwy gydol Mis Awst. 


Allsorts2


Come and join us!  Dewch - ymunwch â ni!


It might help to get there 10 minutes early to get a parking spot and seat in time for the service to start. There'll be time for a 'paned' (cuppa) after the service too. Warm welcome to all. We may even have cake!  If you have any questions about our Sunday Services or need to get in touch with us about any other enquiry we will be happy to help. Please Contact Us for more information.


Rydym yn cyfarfod 10:30 y.b pob Dydd Sul yng Nghanolfan Cae Cymro, Clawddnewydd, LL15 2ND. Mae' na ddigon o lefydd parcio ar gael, ond croeso mawr i chi i ddod yn gynnar a ffeindio rhywle sy'n addas.  Dewch ag addoli â ni! Bydd 'na amser i gael paned ar ôl y gwasanaeth. Croeso cynnes i bawb. Posib i ni gael cacen hefyd! 
Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. 

 

Billie Owens, 15/07/2016