Training & Events
Hyfforddiant & Digwyddiadau

We have various small groups running on a weekly basis. From time to time will offer other courses and training in addition to our home groups that we already run, helping you to grow in your faith and relationship with Jesus. Watch out for special events with the aim of having fun together and blessing those in our local community too! 

Rydyn ni'n cynnal amrywiaeth o gwrpiau bach yn ystod yr wythnos. Mae 'na grwp gweddi / grwp ty sy'n cyfarfod pob wythnos yn Gymraeg hefyd. Croeso mawr i chi i ddod. O bryd i'w gilydd bydden ni'n rhedeg cyrsiau eraill a hyforddiant yn ogystal â'n grwpiau bach, i helpu chi i dyfu yn eich ffydd a dod i nabod Iesu yn well. Sbiwch yma am ddigwyddiadau arbennig i gael hwyl efo'n gilydd er lles i ni a'n cymuned. 

 

Wasn't this a great night!? ... Noson ardderchog yndoedd!?...

Comedy Night in Rhuthun.  We had great fun at this event in May. Watch this space for the next best thing! 
Noson o Gomedi yn Rhuthun. Gaethom ni lot o hwyl ym Mis Mai yn y noson hon. Sbiwch famma am be sy'n dod yn fuan!  

2016 comedy
 
 

Alpha

alpha1