What about Alpha?
Be' am Alffa?

 
Alpha Invite 2019 Facebook ban
The Alpha Course
Alpha is a series of sessions exploring the Christian faith, running for about 8 - 11 weeks. Each talk looks at a different question around faith and is designed to create conversation. Alpha is run all around the globe, and everyone's welcome. It runs in cafés, churches, universities, homes, bars—you name it. No two Alphas look the same, but generally they have three key things in common: food, a talk and good conversation.

Y Cwrs Alffa
Mae’r cwrs Alffa yn cyfle i drafod rhai o’r cwestiynau allweddol sy’n rhan ganolog o’r ffydd Gristnogol, sy'n rhedeg am 8-11 wythnos. Pob wythnos rydym edrych ar gwestiwn gwahanol i ysgogi sgwrs. Mae Alffa yn rhedeg ledled y byd, a chroeso i bawb.  Mae'n rhedeg mewn caffis, capeli, eglwysi, prifysgolion, cartrefi a thafarnau- unrhywle! Does dim dau Alffa sy'n ur un fath, ond yn gyffredin maen nhw'n cael tri pheth: bwyd, siarad a sgwrs da.


Check out Alpha's website for more information.  

When and where will the next Alpha be?   
Pryd a lle y fydd ein cwrs Alffa nesaf? 

Our next Alpha course will be held online. Please register your interest or feel free to ask any questions before trying a session by clicking on the contact us link

Mi fydd na grwp yn Gymraeg hefyd.  Croeso gynnes i bawb.


 

I have more questions, how can I get in touch and ask them.
Mae gen i fwy o gwestiynau, lle ddylen ni fynd rwan? 


Our next Alpha will be running soon. Please feel free to contact us.

Cysylltwch â ni os gwelwch chi'n dda. Bydd ein cwrs nesaf yn rhedeg cyn bo hir.


If you want to know who works in the church office, check out our Staff and Leadership page.

Os dach chi eisiau gwybod pwy sy/n gweithio yn ein swyddfa, gweler linc 'Staff' yma. Updated 15/07/2016
Billie Owens, 15/07/2016